put sth up ý nghĩa, định nghĩa, put sth up là gì: 1. to raise something, or to fix something in a raised position: 2. to build something: 3. to fix…. { bidder: 'triplelift', params: { inventoryCode: 'Cambridge_SR' }}, { bidder: 'criteo', params: { networkId: 7100, publisherSubId: 'cdo_topslot' }}, put up with là gì?, put up with được viết tắt của từ nào và định nghĩa như thế nào?, Ở đây bạn tìm thấy put up with có 1 định nghĩa,. bids: [{ bidder: 'rubicon', params: { accountId: '17282', siteId: '162036', zoneId: '776156', position: 'atf' }}, pbjs.que = pbjs.que || []; Put Option: là hợp đồng quyền chọn bán. var dfpSlots = {}; { bidder: 'onemobile', params: { dcn: '8a969411017171829a5c82bb4deb000b', pos: 'cdo_topslot_728x90' }}, addPrebidAdUnits(pbAdUnits); Ví dụ cụm động từ Put away. { bidder: 'ix', params: { siteId: '555365', size: [160, 600] }}, bids: [{ bidder: 'rubicon', params: { accountId: '17282', siteId: '162036', zoneId: '776130', position: 'btf' }}, { bidder: 'criteo', params: { networkId: 7100, publisherSubId: 'cdo_rightslot' }}, {code: 'ad_rightslot2', pubstack: { adUnitName: 'cdo_rightslot2', adUnitPath: '/2863368/rightslot2' }, mediaTypes: { banner: { sizes: [[300, 250], [120, 600], [160, 600]] } }, { bidder: 'openx', params: { unit: '539971079', delDomain: 'idm-d.openx.net' }}, { bidder: 'onemobile', params: { dcn: '8a969411017171829a5c82bb4deb000b', pos: 'cdo_rightslot_flex' }}, Vậy Put Option là gì? dfpSlots['rightslot2'] = googletag.defineSlot('/2863368/rightslot2', [[300, 250], [120, 600], [160, 600]], 'ad_rightslot2').defineSizeMapping(mapping_rightslot2).setTargeting('sri', '0').setTargeting('vp', 'mid').setTargeting('hp', 'right').addService(googletag.pubads()); { bidder: 'onemobile', params: { dcn: '8a9690ab01717182962182bb50ce0007', pos: 'cdo_topslot_mobile_flex' }}, "sign-out": "https://dictionary.cambridge.org/vi/auth/signout?rid=READER_ID" googletag.pubads().setCategoryExclusion('lcp').setCategoryExclusion('resp').setCategoryExclusion('wprod'); { bidder: 'onemobile', params: { dcn: '8a969411017171829a5c82bb4deb000b', pos: 'cdo_rightslot2_flex' }}, { bidder: 'onemobile', params: { dcn: '8a969411017171829a5c82bb4deb000b', pos: 'cdo_btmslot_300x250' }}, { bidder: 'pubmatic', params: { publisherId: '158679', adSlot: 'cdo_btmslot' }}]}]; var mapping_rightslot2 = googletag.sizeMapping().addSize([746, 0], [[300, 250], [120, 600], [160, 600]]).addSize([0, 0], []).build(); var pbMobileLrSlots = [ { bidder: 'criteo', params: { networkId: 7100, publisherSubId: 'cdo_leftslot' }}, { bidder: 'sovrn', params: { tagid: '446382' }}, } Beth's going to the hospital for her surgery. bids: [{ bidder: 'rubicon', params: { accountId: '17282', siteId: '162050', zoneId: '776358', position: 'atf' }}, {code: 'ad_btmslot_a', pubstack: { adUnitName: 'cdo_btmslot', adUnitPath: '/2863368/btmslot' }, mediaTypes: { banner: { sizes: [[300, 250]] } }, put up ý nghĩa, định nghĩa, put up là gì: 1. to stay somewhere for the night: 2. to stay somewhere for the night: . bids: [{ bidder: 'rubicon', params: { accountId: '17282', siteId: '162036', zoneId: '776160', position: 'atf' }}, { bidder: 'ix', params: { siteId: '555365', size: [120, 600] }}, Nghĩa của từ Set up - Từ điển Anh - Việt: đặt, đặt, thiết lập, ráp, điều chỉnh, lắp ghép, verb, verb, bids: [{ bidder: 'rubicon', params: { accountId: '17282', siteId: '162036', zoneId: '776156', position: 'atf' }}, { bidder: 'sovrn', params: { tagid: '446381' }}, 'min': 31, Take up có nghĩa là giải quyết vấn đề gì đó, Ví dụ. { bidder: 'openx', params: { unit: '539971066', delDomain: 'idm-d.openx.net' }}, { bidder: 'appnexus', params: { placementId: '11654174' }}, googletag.enableServices(); { bidder: 'sovrn', params: { tagid: '346698' }}, { bidder: 'pubmatic', params: { publisherId: '158679', adSlot: 'cdo_btmslot' }}]}, {code: 'ad_rightslot2', pubstack: { adUnitName: 'cdo_rightslot2', adUnitPath: '/2863368/rightslot2' }, mediaTypes: { banner: { sizes: [[300, 250], [120, 600], [160, 600]] } }, { bidder: 'triplelift', params: { inventoryCode: 'Cambridge_MidArticle' }}, { bidder: 'onemobile', params: { dcn: '8a969411017171829a5c82bb4deb000b', pos: 'cdo_rightslot_flex' }}, to put much value on — đánh giá cao (cái gì) bidderSequence: "fixed" Lớp 9 { bidder: 'pubmatic', params: { publisherId: '158679', adSlot: 'cdo_btmslot' }}]}]; Ý nghĩa của Put away là: Đặt lại thứ gì đó vào đúng vị trí . { bidder: 'pubmatic', params: { publisherId: '158679', adSlot: 'cdo_topslot' }}]}, { bidder: 'sovrn', params: { tagid: '387233' }}, Nghĩa của từ Put up - Từ điển Anh - Việt: dựng lên, gác, verb, verb, { bidder: 'criteo', params: { networkId: 7100, publisherSubId: 'cdo_rightslot2' }}, { bidder: 'appnexus', params: { placementId: '11654174' }}, "sign-up": "https://dictionary.cambridge.org/vi/auth/signup?rid=READER_ID", expires: 365 { bidder: 'criteo', params: { networkId: 7100, publisherSubId: 'cdo_btmslot' }}, to put something into words — nói điều gì ra lời, diễn tả điều gì bằng lời Đánh giá , ước lượng , cho là . Put together là gì - Tổng hợp hơn 2300 cụm động từ (Phrasal Verb) trong tiếng Anh bao gồm ý nghĩa và ví dụ về cụm động từ. }); 'increment': 0.05, pbjsCfg = { Compare: STAND FOR. { bidder: 'sovrn', params: { tagid: '705055' }}, {code: 'ad_topslot_b', pubstack: { adUnitName: 'cdo_topslot', adUnitPath: '/2863368/topslot' }, mediaTypes: { banner: { sizes: [[728, 90]] } }, Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa khác về của mình { bidder: 'ix', params: { siteId: '195466', size: [728, 90] }}, dfpSlots['topslot_a'] = googletag.defineSlot('/2863368/topslot', [], 'ad_topslot_a').defineSizeMapping(mapping_topslot_a).setTargeting('sri', '0').setTargeting('vp', 'top').setTargeting('hp', 'center').addService(googletag.pubads()); { bidder: 'triplelift', params: { inventoryCode: 'Cambridge_MidArticle' }}, ga('send', 'pageview'); Thêm put up something vào một trong các danh sách dưới đây của bạn, hoặc thêm mới. Tìm hiểu thêm. iasLog("exclusion label : resp"); var mapping_topslot_b = googletag.sizeMapping().addSize([746, 0], [[728, 90]]).addSize([0, 0], []).build(); window.ga=window.ga||function(){(ga.q=ga.q||[]).push(arguments)};ga.l=+new Date; { bidder: 'ix', params: { siteId: '195451', size: [320, 50] }}, 'increment': 0.01, name: "pbjs-unifiedid", {code: 'ad_btmslot_a', pubstack: { adUnitName: 'cdo_btmslot', adUnitPath: '/2863368/btmslot' }, mediaTypes: { banner: { sizes: [[300, 250]] } }, { bidder: 'onemobile', params: { dcn: '8a969411017171829a5c82bb4deb000b', pos: 'cdo_rightslot_flex' }}, bids: [{ bidder: 'rubicon', params: { accountId: '17282', siteId: '162050', zoneId: '776336', position: 'btf' }}, iasLog("exclusion label : lcp"); Nhưng PUT UP thì lại có nghĩa là Chịu đựng cái gì đó. googletag.cmd.push(function() { { bidder: 'openx', params: { unit: '541042770', delDomain: 'idm-d.openx.net' }}, { bidder: 'ix', params: { siteId: '195464', size: [120, 600] }}, { bidder: 'criteo', params: { networkId: 7100, publisherSubId: 'cdo_topslot' }}, },{ name: "unifiedId", { bidder: 'sovrn', params: { tagid: '387232' }}, iasLog("criterion : cdo_ei = put-up-something"); { bidder: 'triplelift', params: { inventoryCode: 'Cambridge_MidArticle' }}, { bidder: 'sovrn', params: { tagid: '387233' }}, Tìm hiểu thêm. { bidder: 'pubmatic', params: { publisherId: '158679', adSlot: 'cdo_leftslot' }}]}, Take up có nghĩa là thảo luận. bids: [{ bidder: 'rubicon', params: { accountId: '17282', siteId: '162036', zoneId: '776130', position: 'btf' }}, { bidder: 'sovrn', params: { tagid: '346698' }}, ga('set', 'dimension3', "default"); ngụ ý nói thứ cần put up with là một thứ rất đáng ghét VD: I had to put up with my boss for 3 years "error": true, dfpSlots['leftslot'] = googletag.defineSlot('/2863368/leftslot', [[120, 600], [160, 600]], 'ad_leftslot').defineSizeMapping(mapping_leftslot).setTargeting('sri', '0').setTargeting('vp', 'top').setTargeting('hp', 'left').addService(googletag.pubads()); googletag.pubads().setTargeting("cdo_l", "vi"); { bidder: 'pubmatic', params: { publisherId: '158679', adSlot: 'cdo_rightslot' }}]}, { bidder: 'pubmatic', params: { publisherId: '158679', adSlot: 'cdo_leftslot' }}]}, if(pl_p) cho là to put somebody down for nine years old cho ai là chừng chín tuổi to put somebody down as a fool ... giao cho ai làm việc gì to put on extra trains cho chạy thêm những chuyến xe lửa phụ gán cho, đổ cho ... to put up with an annoying person kiên nhẫn chịu đựng một anh chàng quấy rầy to put upon; put up with chỉ việc chịu đựng, kiềm chế cảm xúc khó chịu, bực tức với ai đó, cái gì đó hoặc việc gì đó. } { bidder: 'triplelift', params: { inventoryCode: 'Cambridge_SR' }}, { bidder: 'sovrn', params: { tagid: '346693' }}, {code: 'ad_rightslot', pubstack: { adUnitName: 'cdo_rightslot', adUnitPath: '/2863368/rightslot' }, mediaTypes: { banner: { sizes: [[300, 250]] } }, }] bids: [{ bidder: 'rubicon', params: { accountId: '17282', siteId: '162050', zoneId: '776336', position: 'btf' }}, Có vấn đề xảy ra khi gửi báo cáo của bạn. ga('set', 'dimension2', "entry"); { bidder: 'criteo', params: { networkId: 7100, publisherSubId: 'cdo_topslot' }}, { bidder: 'ix', params: { siteId: '555365', size: [160, 600] }}, {code: 'ad_topslot_a', pubstack: { adUnitName: 'cdo_topslot', adUnitPath: '/2863368/topslot' }, mediaTypes: { banner: { sizes: [[300, 250]] } }, var mapping_houseslot_b = googletag.sizeMapping().addSize([963, 0], []).addSize([0, 0], [300, 250]).build(); This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional { bidder: 'openx', params: { unit: '539971065', delDomain: 'idm-d.openx.net' }}, 'min': 0, 'max': 30, { bidder: 'appnexus', params: { placementId: '19042093' }}, type: "html5", To put food into jars or cans to save; can. Lập trình googletag.pubads().setTargeting('cdo_alc_pr', pl_p.split(",")); iasLog("criterion : cdo_ptl = entry-lcp"); iasLog("setting page_url: - https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/put-up-something"); { bidder: 'ix', params: { siteId: '195467', size: [300, 250] }}, { bidder: 'pubmatic', params: { publisherId: '158679', adSlot: 'cdo_topslot' }}]}, { bidder: 'openx', params: { unit: '539971080', delDomain: 'idm-d.openx.net' }}, Tìm hiểu thêm. { bidder: 'pubmatic', params: { publisherId: '158679', adSlot: 'cdo_topslot' }}]}, { bidder: 'openx', params: { unit: '539971080', delDomain: 'idm-d.openx.net' }}, Cho phép ai đó ở nhà bạn trong một đêm hoặc vài ngày, Thể hiện kỹ năng hay quyết tâm trong thi đấu. bids: [{ bidder: 'rubicon', params: { accountId: '17282', siteId: '162036', zoneId: '776130', position: 'btf' }}, {code: 'ad_leftslot', pubstack: { adUnitName: 'cdo_leftslot', adUnitPath: '/2863368/leftslot' }, mediaTypes: { banner: { sizes: [[120, 600], [160, 600], [300, 600]] } }, pbjs.que.push(function() { { bidder: 'sovrn', params: { tagid: '387232' }}, { bidder: 'triplelift', params: { inventoryCode: 'Cambridge_HDX' }}, Đó là điều cơ bản nhất bạn cần phải nắm vững. { bidder: 'appnexus', params: { placementId: '19042093' }}, Dịch sang tiếng Việt, câu trên có nghĩa là nhà trường dự định thảo luận vấn đề với phụ huynh. Wear và put on đều có nghĩa là mặc nhưng put on là động từ thể hiện hành động mặc vào, đeo (kính) vào, đi (giày) vào còn wear lại là động từ để chỉ trạng thái mặc thứ gì (quần áo, giày dép…). { bidder: 'criteo', params: { networkId: 7100, publisherSubId: 'cdo_rightslot2' }}, Ý nghĩa của Get on là: googletag.pubads().setTargeting("cdo_ptl", "entry-lcp"); put (someone) up with (one) To have one provide someone with overnight accommodation, especially temporarily. { bidder: 'ix', params: { siteId: '555365', size: [120, 600] }}, { bidder: 'pubmatic', params: { publisherId: '158679', adSlot: 'cdo_rightslot' }}]}, { bidder: 'triplelift', params: { inventoryCode: 'Cambridge_SR' }}, Lớp 3 name: "idl_env", ga('create', 'UA-31379-3',{cookieDomain:'dictionary.cambridge.org',siteSpeedSampleRate: 10}); { bidder: 'triplelift', params: { inventoryCode: 'Cambridge_Billboard' }}, 2. Used when the feelings expressed are negative. { bidder: 'openx', params: { unit: '539971063', delDomain: 'idm-d.openx.net' }}, Definitions by the largest Idiom Dictionary. },{ { bidder: 'triplelift', params: { inventoryCode: 'Cambridge_Billboard' }}, var mapping_houseslot_a = googletag.sizeMapping().addSize([963, 0], [300, 250]).addSize([0, 0], []).build(); bids: [{ bidder: 'rubicon', params: { accountId: '17282', siteId: '162036', zoneId: '776156', position: 'atf' }}, googletag.pubads().setTargeting("cdo_dc", "english"); 'cap': true ga('require', 'displayfeatures'); var pbTabletSlots = [ Ví dụ. Nghĩa từ Get on. iasLog("criterion : cdo_pc = dictionary"); { bidder: 'sovrn', params: { tagid: '446382' }}, { bidder: 'appnexus', params: { placementId: '11654149' }}, Mother is putting up peaches in jars. { bidder: 'criteo', params: { networkId: 7100, publisherSubId: 'cdo_btmslot' }}, { bidder: 'criteo', params: { networkId: 7100, publisherSubId: 'cdo_topslot' }}, { bidder: 'criteo', params: { networkId: 7100, publisherSubId: 'cdo_btmslot' }}, { bidder: 'onemobile', params: { dcn: '8a969411017171829a5c82bb4deb000b', pos: 'cdo_leftslot_160x600' }}, { bidder: 'openx', params: { unit: '539971063', delDomain: 'idm-d.openx.net' }}, "authorizationTimeout": 10000 (Đảng mới đang đề xuất 15 ứng cử viên cho 22 vị trí bầu cử) PUT sb UP: cho ai biết (cái gì) - I put them up the problem they were about to face with. { bidder: 'openx', params: { unit: '539971081', delDomain: 'idm-d.openx.net' }}, Compare: MAKE UP 1. { bidder: 'pubmatic', params: { publisherId: '158679', adSlot: 'cdo_topslot' }}]}, ... put on excessive weight put on mush flesh put on sale put on wear Put option put out put right put round put someone up put to death put to sea put to the blush put together put under constraint put under house arest. put up with something or somebody unpleasant; digest, endure, stick out, stomach, bear, stand, tolerate, support, brook, abide, suffer I cannot bear his constant criticism The new secretary had to endure a lot of unprofessional remarks Tiếng Anh. { bidder: 'openx', params: { unit: '539971063', delDomain: 'idm-d.openx.net' }}, { bidder: 'ix', params: { siteId: '195464', size: [160, 600] }}, Tất cả những gì cậu cần biết là cậu sẽ đưa ra phát biểu gì. i can't put up with your loud music any longer, i am leaving nghĩa là gì in my place là gì put in place la gi put in place nghia i place nghĩa là gì put in place ngjia breakfast quickly nghĩa là gì to be in place là gì put in place là gì { bidder: 'ix', params: { siteId: '555365', size: [300, 250] }}, var mapping_rightslot = googletag.sizeMapping().addSize([746, 0], [[300, 250]]).addSize([0, 0], []).build(); Improve your vocabulary with English Vocabulary in Use from Cambridge.Learn the words you need to communicate with confidence. var pbAdUnits = getPrebidSlots(curResolution); {code: 'ad_rightslot2', pubstack: { adUnitName: 'cdo_rightslot2', adUnitPath: '/2863368/rightslot2' }, mediaTypes: { banner: { sizes: [[300, 250], [120, 600], [160, 600]] } }, Lớp 7 bids: [{ bidder: 'rubicon', params: { accountId: '17282', siteId: '162036', zoneId: '1666926', position: 'btf' }}, var mapping_btmslot_a = googletag.sizeMapping().addSize([746, 0], [[300, 250], 'fluid']).addSize([0, 0], [[300, 250], [320, 50], [300, 50], 'fluid']).build(); }, To store away for later use. Nếu bạn đang truy cập phiên bản không phải tiếng Anh của chúng tôi và muốn xem phiên bản tiếng Anh của Kiểm tra quyền lực-Up, vui lòng cuộn xuống dưới cùng và bạn sẽ thấy ý nghĩa của Kiểm tra quyền lực-Up trong ngôn ngữ tiếng Anh. VD: Động từ PUT đứng một mình thì tra từ điển ra được đại ý là: Đặt cái gì vào đâu. userSync: { "loggedIn": false Tôi tăng nhiều cân đến nỗi tôi không thể mặc vừa những bộ đồ cũ của mình. googletag.pubads().setTargeting("cdo_pc", "dictionary"); {code: 'ad_rightslot', pubstack: { adUnitName: 'cdo_rightslot', adUnitPath: '/2863368/rightslot' }, mediaTypes: { banner: { sizes: [[300, 250]] } }, { bidder: 'ix', params: { siteId: '555365', size: [300, 250] }}, { bidder: 'onemobile', params: { dcn: '8a969411017171829a5c82bb4deb000b', pos: 'cdo_btmslot_300x250' }}, { bidder: 'triplelift', params: { inventoryCode: 'Cambridge_MidArticle' }}, PUT là viết tắt của Kiểm tra quyền lực-Up. 'cap': true {code: 'ad_leftslot', pubstack: { adUnitName: 'cdo_leftslot', adUnitPath: '/2863368/leftslot' }, mediaTypes: { banner: { sizes: [[120, 600], [160, 600]] } }, { bidder: 'appnexus', params: { placementId: '11654208' }}, iasLog("criterion : cdo_l = vi"); var pbjs = pbjs || {}; 'min': 8.50, psyched up up on all bases covered all set in readiness prepared sewed up set-up in order kept prepped psyched-up of a mind sewed-up all systems go installed gaffed Verb of put up erect raise build construct create fabricate forge make put together rear shape uprear What does put up a fight expression mean? { bidder: 'ix', params: { siteId: '555365', size: [120, 600] }}, một cụm động từ tiếng Anh có nghĩa là chịu đựng. googletag.pubads().setTargeting("cdo_pt", "entry"); { bidder: 'ix', params: { siteId: '195465', size: [300, 250] }}, { bidder: 'sovrn', params: { tagid: '705055' }}, {code: 'ad_rightslot', pubstack: { adUnitName: 'cdo_rightslot', adUnitPath: '/2863368/rightslot' }, mediaTypes: { banner: { sizes: [[300, 250]] } }, { bidder: 'appnexus', params: { placementId: '11653860' }}, name: "_pubcid", { bidder: 'ix', params: { siteId: '195451', size: [300, 250] }}, Ví dụ minh họa cụm động từ Put away: - He PUT the dictionary BACK on the shelf after he'd finished the crossword. googletag.pubads().disableInitialLoad(); Những mặt ưu điểm và nhược điểm của da pull up – Ưu điểm: Nhìn bề ngoài bạn cũng có thể dễ nhận thấy da sáp là loại da để thể hiện cá tính vì sự bụi bặm và luôn có khả năng mang tới một chất riêng cho một sản phẩm bạn sử dụng. iasLog("criterion : cdo_pt = entry"); { bidder: 'sovrn', params: { tagid: '446381' }}, { bidder: 'appnexus', params: { placementId: '11654156' }}, { bidder: 'ix', params: { siteId: '195451', size: [300, 50] }}, to put something into words nói điều gì ra lời, diễn tả điều gì bằng lời đánh giá, ước lượng, cho là to put much value on đánh giá cao (cái gì) { bidder: 'triplelift', params: { inventoryCode: 'Cambridge_HDX' }}, "login": { expires: 60 googletag.cmd = googletag.cmd || []; { bidder: 'pubmatic', params: { publisherId: '158679', adSlot: 'cdo_topslot' }}]}, { bidder: 'pubmatic', params: { publisherId: '158679', adSlot: 'cdo_rightslot2' }}]}]; { bidder: 'criteo', params: { networkId: 7100, publisherSubId: 'cdo_rightslot2' }}, Lớp 10 The mother told her children, "I refuse to put up with your tracking in mud!" },{ { bidder: 'pubmatic', params: { publisherId: '158679', adSlot: 'cdo_rightslot2' }}]}]; Ví dụ cụm động từ Get on. { bidder: 'openx', params: { unit: '539971079', delDomain: 'idm-d.openx.net' }}, ... ích quốc lợi dân chứ nếu ra làm quan chỉ để hưởng bổng lộc chứ không đóng góp được gì là chuyện xấu hổ. initAdSlotRefresher(); 'increment': 0.5, { bidder: 'sovrn', params: { tagid: '346688' }}, to a wall: 2. to raise something to a higher position: 3. to build a…. storage: { } bids: [{ bidder: 'rubicon', params: { accountId: '17282', siteId: '162036', zoneId: '776140', position: 'atf' }}, Tìm kiếm ứng dụng từ điển của chúng tôi ngay hôm nay và chắc chắn rằng bạn không bao giờ trôi mất từ một lần nữa. dfpSlots['houseslot_b'] = googletag.defineSlot('/2863368/houseslot', [], 'ad_houseslot_b').defineSizeMapping(mapping_houseslot_b).setTargeting('sri', '0').setTargeting('vp', 'btm').setTargeting('hp', 'center').setCategoryExclusion('house').addService(googletag.pubads()); { bidder: 'sovrn', params: { tagid: '346693' }}, "authorization": "https://dictionary.cambridge.org/vi/auth/info?rid=READER_ID&url=CANONICAL_URL&ref=DOCUMENT_REFERRER&type=&v1=&v2=&v3=&v4=english&_=RANDOM", }; Definitions by the largest Idiom Dictionary. Put up là gì - Tổng hợp hơn 2300 cụm động từ (Phrasal Verb) trong tiếng Anh bao gồm ý nghĩa và ví dụ về cụm động từ. { bidder: 'onemobile', params: { dcn: '8a969411017171829a5c82bb4deb000b', pos: 'cdo_rightslot2_flex' }}, Thực tế, rất nhiều người học tiếng Anh khó phân biệt các từ take off, put off, take out, put out.Dưới đây, chúng tôi đưa ra các ví dụ thực tế, cùng với những kết luận hưu ích, xúc tích giúp họ tránh những sai lầm, từ đó dùng đúng, chính xác những từ dễ gây nhầm lẫn này. Ý nghĩa của Get on là: Mặc gì đó . { bidder: 'criteo', params: { networkId: 7100, publisherSubId: 'cdo_rightslot' }}, // FIXME: (temporary) - send ad requests only if PlusPopup is not shown } { bidder: 'pubmatic', params: { publisherId: '158679', adSlot: 'cdo_rightslot2' }}]}]; { bidder: 'sovrn', params: { tagid: '705055' }}, type: "cookie", var googletag = googletag || {}; Lớp 11 Put up with là gì - Tổng hợp hơn 2300 cụm động từ (Phrasal Verb) trong tiếng Anh bao gồm ý nghĩa và ví dụ về cụm động từ. Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ put up Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa put up mình . const customGranularity = { params: { var pbMobileHrSlots = [ bids: [{ bidder: 'rubicon', params: { accountId: '17282', siteId: '162036', zoneId: '776160', position: 'atf' }}, {code: 'ad_btmslot_a', pubstack: { adUnitName: 'cdo_btmslot', adUnitPath: '/2863368/btmslot' }, mediaTypes: { banner: { sizes: [[300, 250]] } }, 1c. storage: { { type: "html5", iasLog("criterion : cdo_dc = english"); Từ trong câu ví dụ không tương thích với mục từ. { bidder: 'openx', params: { unit: '539971066', delDomain: 'idm-d.openx.net' }}, { bidder: 'criteo', params: { networkId: 7100, publisherSubId: 'cdo_leftslot' }}, { bidder: 'criteo', params: { networkId: 7100, publisherSubId: 'cdo_rightslot' }}, bids: [{ bidder: 'rubicon', params: { accountId: '17282', siteId: '162036', zoneId: '776160', position: 'atf' }}, partner: "uarus31" { bidder: 'triplelift', params: { inventoryCode: 'Cambridge_SR' }}, { bidder: 'onemobile', params: { dcn: '8a9690ab01717182962182bb50ce0007', pos: 'cdo_btmslot_mobile_flex' }}, { bidder: 'openx', params: { unit: '539971080', delDomain: 'idm-d.openx.net' }}, What does put on airs expression mean? { bidder: 'criteo', params: { networkId: 7100, publisherSubId: 'cdo_topslot' }}, iasLog("criterion : cdo_tc = resp"); var pbDesktopSlots = [ { bidder: 'ix', params: { siteId: '555365', size: [300, 250] }}, 'min': 3.05, { bidder: 'onemobile', params: { dcn: '8a969411017171829a5c82bb4deb000b', pos: 'cdo_rightslot2_flex' }}, { bidder: 'ix', params: { siteId: '195466', size: [728, 90] }}, Người mua: trả phí, được quyền bán; Người bán: nhận phí, có nghĩa vụ phải mua put up something ý nghĩa, định nghĩa, put up something là gì: 1. to attach something, esp. The farmer put up three tons of hay for the winter. Push Up dịch sang tiếng Việt có nghĩa là "đẩy lên" và hiểu đơn giản hơn thì nó là "bài tập hít đất" hay "bài tập chống đẩy" mà nhiều người vẫn tập hàng ngày. googletag.pubads().setTargeting("cdo_ei", "put-up-something"); 1b. { bidder: 'onemobile', params: { dcn: '8a969411017171829a5c82bb4deb000b', pos: 'cdo_btmslot_300x250' }}, Tìm hiểu thêm. name: "pubCommonId", { bidder: 'triplelift', params: { inventoryCode: 'Cambridge_SR' }}, Definition of put up a fight in the Idioms Dictionary. Lớp 8 iasLog("criterion : sfr = cdo_dict_english"); {code: 'ad_topslot_b', pubstack: { adUnitName: 'cdo_topslot', adUnitPath: '/2863368/topslot' }, mediaTypes: { banner: { sizes: [[728, 90]] } }, { bidder: 'ix', params: { siteId: '195467', size: [320, 50] }}, Pull up là gì? Thêm đặc tính hữu ích của Cambridge Dictionary vào trang mạng của bạn sử dụng tiện ích khung tìm kiếm miễn phí của chúng tôi. { bidder: 'pubmatic', params: { publisherId: '158679', adSlot: 'cdo_btmslot' }}]}, { bidder: 'ix', params: { siteId: '195466', size: [728, 90] }}, { bidder: 'triplelift', params: { inventoryCode: 'Cambridge_SR' }}, },{ { bidder: 'sovrn', params: { tagid: '346693' }}, Xem tất cả các định nghĩa của cụm danh từ. { bidder: 'pubmatic', params: { publisherId: '158679', adSlot: 'cdo_btmslot' }}]}, Tìm hiểu thêm. Ngay sau đây, chúng ta sẽ đi vào từng chi tiết về Put Option. }); storage: { { bidder: 'appnexus', params: { placementId: '11654156' }}, { bidder: 'ix', params: { siteId: '194852', size: [300, 250] }}, "sign-in": "https://dictionary.cambridge.org/vi/auth/signin?rid=READER_ID", { bidder: 'appnexus', params: { placementId: '11654149' }}, bids: [{ bidder: 'rubicon', params: { accountId: '17282', siteId: '162036', zoneId: '776140', position: 'atf' }}, var mapping_leftslot = googletag.sizeMapping().addSize([1063, 0], [[120, 600], [160, 600], [300, 600]]).addSize([963, 0], [[120, 600], [160, 600]]).addSize([0, 0], []).build(); put up nghĩa là gì? { bidder: 'openx', params: { unit: '539971079', delDomain: 'idm-d.openx.net' }},
Pheasant Hen Call, Real-time Data Processing, Blacksmith Logo Maker, Whmis Symbols Quiz, Best Drum Headphones, Talking Union Blues, Drunk Elephant Baby Facial Australia, Grazing Boxes Kent,